Varför bli medlem?

Fördelar med det föreningens fibernät

• Nätet är anslutet till Karlstads Stadsnät, som är öppet för alla operatörer. Du kan därför välja bland ett stort utbud av tjänster inom telefon, Internet och TV. Det medför konkurrens bland operatörerna och därmed lägre priser.
• Fibertekniken har inte de begränsningar som det nuvarande kopparnätet har, utan klarar de med åren ökande kraven på överföringshastighet.
• Tillgång till nya och kommande tjänster.
• Kan göra din fastighet attraktivare vid en eventuell försäljning.
• Fortsatt tillgång till fast telefon. Telia kan i framtiden bedöma att din telefon är olönsam och därför klippa trådarna. Det händer redan nu i vissa glesbygdsområden.

Kostnader
• Insatsen beräknas bli 25 000:-. Investeringen betalar sig för de flesta på några år, hur snabbt beror förstås på vilka tjänster du använder.
• Du bekostar själv även nedgrävningen av kabelröret på din egen gräsmatta.

Varför investera?
Minska dina kostnader för telefon, Internet och TV

Abonnemangskostnaderna för tjänsterna i fibernätet är lägre än de du
har om du köper motsvarande separat. Flexibiliteten är också större där
en enskild husägare kan välja olika leverantörer för olika tjänster.
Titta hos på de tjänster som erbjuds i ett nät kopplat till Karlstads Stadsnät och jämför den kostnaden med den du har idag:
Se www.karlstadsnat.se/Stadsnat


Säkra din anslutning för framtidens tjänster
• Överföringshastigheten i fibernäten är betydligt högre än det som
erbjuds och kommer att kunna erbjudas via kopparnätet eller
mobilnätet.