Mallar och dokument

Klicka på länkarna för att hämta avtalen

Ladda hem: Anslutningsavtal

Skriv ut och fyll i två exemplar av avtalet. Alla fastighetsägare ska skriva under bägge avtalen. Skicka sedan dessa till:

Södra Gaperns Fiberförening ef.
c/o Bengt Johansson

Snårstadtorp 542
655 93 Karlstad

Ladda hem: Överlåtelseavtal

Om du står i begrepp att sälja din fastighet inklusive fiberkoppling, var snäll och läs nedanstående instruktioner. Den som övertar din fastighet har också möjlighet att överta din fiberkoppling och ditt medlemskap i Södra Gaperns Fiberförening e.f. För att vi i styrelsen ska kunna komma i kontakt med den nya medlemmen för att skicka information och halvårsfaktura, måste vår medlemsförteckning vara aktuell. Som det har varit hittills har det ofta varit en ren slump att vi fått reda på att en fastighet bytt ägare. Skriv ut och fyll i två exemplar av avtalet. Både säljare och köpare ska skriva under bägge avtalen. Skicka sedan dessa till:

Södra Gaperns Fiberförening ef.
c/o Bengt Johansson

Snårstadtorp 542
655 93 Karlstad

Ladda hem: Markavtal

För fastighetsägare som berörs av föreningens områdesnät.

ladda hem: Fullmakt vid föreningsstämma