Södra Gaperns Fiberförening

Dags för årsstämma 2021!

Datum: Söndag 19:e sept 2021 Tid: 17.00

Plats: Fd. Missionshuset i Snårstad

Röstregistrering startar 16.30

Medlemmar som erlagt medlemsavgift är röstberättigade.

Fullständig kallelse med dagordning och och bilagor:

Kallelse

- Info Försäljning - Södra Gaperns Fiberförening - Sep 2021
-
Bokslut 2020
-
Fullmaktsmall

Välkomna!

-----------------------------------

Viktig information om skall sälja din fastighet

Om du står i begrepp att sälja din fastighet med fiberkoppling, var snäll och läs nedanstående instruktioner.

Den som övertar din fastighet tar också över din fiberkoppling och ditt medlemskap i Södra Gaperns Fiberförening e.f. För att vi i styrelsen ska kunna komma i kontakt med den nya medlemmen för att skicka information och halvårsfaktura, måste vår medlemsförteckning vara aktuell. Som det har varit hittills har det ofta varit en ren slump att vi fått reda på att en fastighet bytt ägare.

I fortsättningen kommer nedanstående procedur att gälla:

1. Inför ett möte med de kommande ägarna är det viktigt att du har med ett Överlåtelseavtal för din fiberkoppling så att de kan se vad medlemskapet i Södra Gaperns Fiberförening e.f. innebär. Mallen för Överlåtelseavtalet finns under "Mallar och dokument". Föreningen har idag ett Anslutningsavtal påskrivet av dig, föreningens ordförande och kassör. Det avtalet blir inte gällande eftersom den gamla medlemmen inte är aktuell längre.

2. Så fort försäljningen av fastigheten är avklarad, skriv ut avtalet i 3 ex (ett för dig, ett för köparen och ett för föreningen).

3. Fyll i din del i de 3 formulären. Se till att dessa kommer till köparen för underskrift och be köparen att skicka dem vidare till Bengt Johansson, Snårstadtorp 542, 655 93 Karlstad.

4. Bengt ser till att han och Tomi Rihiisaari undertecknar avtalet i egenskap av ordförande resp kassör för Södra Gaperns Fiberförening e.f.

5. Dessa ser till att din kopia kommer dig tillhanda och att föreningens kopia kommer till Arne Sundh för arkivering och uppdatering av föreningens databas.

Dokument:

Överlåtelseavtal

Följebrev till dig som går i säljtankar

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Södra Gaperns Fiberförening e.f.

-----------------------------------

Fiberkabel till ditt hus?

Som du säkert har hört talas om så finns det ett fibernät på landsbygden vid sjön Gapern. Ett sådant nät ger alla anslutna möjlighet till snabbare, säkrare och billigare kommunikation för telefon, Internet och TV. Nätet är anslutet till Karlstads Stadsnät, vi som bor här gick ihop och bildade en ekonomisk förening för att genomföra bygget. Flera föreningar i vår närhet har också genomfört ett liknande bygge som oss.

Det finns fortfarande en möjlighet för den som "missade tåget" eller som flyttar in i en ännu inte ansluten fastighet.

Kontakta gärna någon i styrelsen:

Tomi Riihisaari 070-552 87 111

Bengt Johansson 070-317 10 24

 

Bli medlem

Bli medlem genom att skicka ett e-mail till föreningen med följande information:

Namn, adress, telefon(både fast och mobil), e-postadress och fastighetsbeteckning.

E-post till föreningen

Betala medlemsavgiften 200 kr genom att betala in till föreningens bankgiro 655-3671.

Hämtar Anslutningsavtalet gör du under fliken "Dokument" som du hittar i vänstermarginalen!

Det finns ungefär 235 bebyggda fastigheter i området, varav ca 90 är fritidshus.